Қатарлық қыш кірпіштер: қуыс денелі қаландатылған

Кирпичи керамические рядовые: пустотелые утолщенные

"WINSA", "Фаворит" Жүйесінің поливинилхлорид қаптплынан

Окна, балконные двери, витражи из профиля поливинилхлоридного системы "WINSA"


 

1Ф 18.8, 1Ф 7.8;1К8 беріктік класы бойынша В25,5 тротуарлық

Плиты бетонные тротуарные 1Ф 18.8, 1Ф 7.8;1К8 класс бетона по прочности В25,5

БР 70.30.14, БР 70.30.15 бетон беріктік класы бойынша В 30

Камни бетонные бортовые БР 70.30.14, БР 70.30.15 клас бетона по прочности В 30

СКЦ 1Р 100/1650/25 қуыс денелі қабырға бетон тастары

Камни бетонные стеновые пустотелые СКЦ 1Р 100/1650/25